Het gaat goed met de pups, ze drinken goed bij Donna en ze heeft nog steeds genoeg melk. We hoeven dan ook nog niet bij te voeren.

Wat kan je al duidelijk een verschil van karakter zien tussen de pupjes. De een ondergaat alles gelaten terwijl de ander zoiets heeft van dat laat ik mij niet gebeuren. Prachtig om te zien. Zo zal elk pupje zicht ontwikkelen tot een eigen individue.

Als de pups 1 week oud zijn maken wij weer een overzichtsfoto.